Полифрукт ООД
Производство и търговия със замразени зеленчуци и плодове - Костенец - София